Hvem kan stemme?

– For at have stemmeret til folketingsvalg skal du have dansk statsborgerskab, være fyldt 18 år og have fast bopæl i riget.

Se mere her

Hvorfor skal jeg stemme?

I Danmark er vi så heldige med vores demokrati, at alle der opfylder ovenstående har stemmeret. Du skal stemme fordi din stemme er utrolig vigtig i dette valg. Når du stemmer er du med til at opretholde den demokratiske ånd, som hele vores land er bygget på – når du stemmer går du foran og viser at du støtter demokratiet. Du er desuden med til at forme din egen hverdag, og dine holdninger til religion, skat, ligestilling, integration og lignende kommer i spil, når du stemmer til folketingsvalget.

Hvor kan jeg stemme?

Alle, der har valgret, vil senest 5 dage før valget få tilsendt et valgkort med posten. På valgkortet står, hvor man skal gå hen for at stemme på valgdagen. Det kan f.eks. være på en skole, på et rådhus eller i en sportshal.

Se mere her

Hvem skal jeg stemme på?

I den politiske tradition skelnes der mellem fordelingspolitik og værdipolitik.

Fordelingspolitik har at gøre med hvordan de materielle goder i et samfund skal fordeles – dette omhandler særligt skat og statens midler.

Værdipolitikken handler om de ikke-materielle værdier. Det er f.eks. religion, integration, ligestilling, miljøpolitik, abort, indvandring og lignende.

På nogle områder er partier enige og på andre områder kan de være aldeles uenige. Når du stemmer på et parti, stemmer du også på deres politik.

Du bestemmer helt selv hvem du vil stemme på. Der er flere forskellige partier og personer at vælge imellem. For at få en bedre idé om hvem du vil stemme på, kan du tage TV2s kandidattest.

Tag TV2s kandidattest